100 χρόνια από την απελευθέρωση της Χίου

100 Χρόνια από την απελευθέρωση της Χίου

 

Μ. Χατζιδάκις (1925 – 1994)

Για μια λευκή μικρή αχιβάδα, έργο 1

(μεταγραφή για ορχήστρα δωματίου: Β. Συμεωνίδης, Δ. Θεοχάρης)

 

Γ. Κωνσταντινίδης (1903 – 1984)

Δωδεκανησιακή Σουίτα αρ. 1

(μεταγραφή για ορχήστρα δωματίου Β. Συμεωνίδης)

 

B. Martinu (1890 – 1959)

Les Rondes

 

Ν. Σκαλκώτας (1904 – 1949)

Ελληνικοί χοροί

(μεταγραφή για ορχήστρα δωματίου Β. Συμεωνίδης)