Συναυλία στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης 16-01-2013

Συναυλία στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης 16-01-2013

 

Χρ. Σαμαράς (γεν. 1956)

Απολογία ΙΙ
 

G. Pierne (1863 – 1937)

Giration

 

W.A. Mozart (1756 – 1791)

Contretanz K.V. 587

(η νίκη του ήρωα Koburg)

Contretanz K.V. 535

(η μάχη)

 

G. Faure (1845 – 1924)

Pavane

(μεταγραφή για ορχήστρα δωματίου J.Van Duffel)

 

Γ. Κωνσταντινίδης (1903 – 1984)

Δωδεκανησιακή Σουίτα αρ. 1

(μεταγραφή για ορχήστρα δωματίου Β. Συμεωνίδης)

Παραγωγές 2013