Ρεπερτόριο

Mahler: Συμφωνία αρ. 4
K.Weill: Mahagonny Songspiel, Der Jasager
P.Hindemith: Kammermusik no 1
C.Debussy/A.Schoenberg: Prelude a l'a pres midi d' un faune
B.Martinu: Les Rondes

W.A.Mozart: Country dances
A.Dvorak/K.Βαβάλας: Σλαβόνικοι χοροί οp.46(no 4,7,8)
E.Satie/Β.Συμεωνίδης: Parade

G.Gershwin/Β.Συμεωνίδης: Rhapsody in Blue

G.Gershwin/.I.Farrington: American in Paris

D.Millhaud: Κοντσέρτο για κρουστά και ορχήστρα δωματίου

F.Poulenc: 2 Marches et 1 Intremede
L.Berio: Folksongs
G.Pierne: Giration
F.Schmitt: Soirs

G.Faure: Pavane
A.Piazzolla/Β.Συμεωνίδης: Adios Nonino
Villa-Lobos: Nonetto
C.Ives: Το αναπάντητο ερώτημα
N.Σκαλκώτας/Β.Συμεωνίδης: 5 ελληνικοί χοροί
Γ.Κωνσταντινίδης/Β.Συμεωνίδης: Δωδεκαννησιακή Σουίτα αρ,1
M.Kαλομοίρης/Β.Συμεωνίδης: Μαγιοβότανα
M.Χατζιδάκις/Β.Συμεωνίδης,Δ.Θεοχάρης: Για μικρή λευκή Αχιβάδα
Δ.Τερζάκης: Κοντσέρτο για μπάσο κλαρινέτο και ορχήστρα δωματίου
Χ.Σαμαράς: Απολογία ΙΙ
Δ.Μαρωνίδης: Πολυχρωμία ΙΙ
T.Ρωσόπουλος: Το νερολούλουδο
Ηλ.Παπαδόπουλος: Κοντσέρτο για ποντιακή λύρα και ορχήστρα δωματίου

Αλ.Αγραφιώτης: Δύο ελληνικοί χοροί της διασποράς